Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1527/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie

II SA/Kr 1527/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-12

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie

II SA/Sz 1527/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 854/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-25

Wniosek w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Ol 1034/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie wykonania rowu lub rurociągu zapewniającego swobodny odpływ wody z przepustu drogowego

II SA/Rz 451/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-20

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Ke 1038/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Łd 427/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odprowadzania wód opadowych

IV SA/Wa 368/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku likwidacji przepustu rurowego

IV SA/Wa 1894/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3