Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1395/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 895/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 448/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1270/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1279/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 1178/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1763/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania komunalizacyjnego

I SA/Wa 1521/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1764/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Wniosek w przedmiocie nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własności nieruchomości