Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 743/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 2156/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 652/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 255/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 653/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OZ 157/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania komunalizacyjnego post...

I SA/Wa 1429/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 687/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 645/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OZ 610/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunal...
1   Następne >   2