Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 3286/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] wskutek wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi

I SA/Wr 145/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-10

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za V

I SA/Wr 58/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-05

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącego z tytułu pobieranego i nie wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 357/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 353/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 349/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek E.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skarg na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...]. Nr [...] od [...] do [...] i [...] od [...] do [...]w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

SA/Sz 513/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Bk 105/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek od towarów i usług za miesiąc październik 2000 roku

SA/Bk 1489/02 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1992 rok

I SA/Wr 57/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-05

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącego z tytułu nie pobieranego i nie wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   +2   4