Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 145/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-10

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za V

I SA/Wr 357/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 353/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 349/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek E.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skarg na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...]. Nr [...] od [...] do [...] i [...] od [...] do [...]w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 355/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 348/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 350/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Lu 709/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wr 351/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

I SA/Wr 352/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług
1   Następne >   2