Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 404/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki za zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2002 r.

I SA/Gl 611/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatnicze

I SA/Go 451/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-29

Skarga Przedsiębiorstwa 'J' Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Kr 403/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

I SA/Kr 212/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-15

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2002 r.

I SA/Kr 206/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-15

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2002 r.

III SA/Kr 363/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2002 r.

I SA/Wr 1396/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-21

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2002 r. i marzec, maj, czerwiec, lipiec oraz sierpień 2003 r.

I SA/Po 675/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od towarów i usług za miesiące luty

I SA/Po 1251/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu za 2004 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   65