Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 403/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

SA/Sz 1209/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. M., A. G. i J. S. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 roku oraz odsetek od zaległości podatkowych.

I SA/Wr 837/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie określenia za miesiąc październik 2004 r. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Sz 699/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2004 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz ustalenia dodatkowego...

III SA/Gl 1083/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Wr 836/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie określenia za miesiąc wrzesień 2004 r. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I FZ 558/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 1999 r.

I FZ 552/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1999 r.

II FSK 1681/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002r. oraz wysokości odsetek za zwłokę od zaniżonych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób pra...
1   Następne >   +2   +5   7