Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FZ 276/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. , nr ... w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 r.

I SA/Bk 141/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-19

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2007 r.

I GZ 219/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. Nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

I FSK 1715/11 - Wyrok NSA z 2012-09-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gl 237/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

I FSK 1651/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Go 787/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007

I SA/Ke 354/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Po 337/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-05

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007r. oraz od stycznia do października 2008r. i za grudzień 2008r.

II FZ 608/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych
1   Następne >   +2   +5   9