Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 208/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011 r.

I SA/Łd 210/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007

III SA/Po 763/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za zagospodarowanie

I SA/Go 600/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet odsetek za zwłokę od niezapłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty 2008 r.

I SA/Po 492/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2007 r. i grudzień 2008 r.;

II FZ 109/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I FZ 36/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad, grudzień 2008 r.

I FZ 70/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca i od maja do grudnia 2008 r. oraz nadpłaty w tym podatku za czerwiec, październik i listopad 2009 r.

I SA/Rz 212/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w podatku od towarów i usług za kwiecień 2012 r., na poczet innych zaległości podatkowych, w związku z wnioskiem skarzącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Gd 60/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   97