Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 20/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. , nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Ol 117/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-25

Wniosek w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r.

II FSK 3693/17 - Wyrok NSA z 2018-06-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FZ 230/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do dokonania czynności

I GSK 1396/16 - Wyrok NSA z 2018-06-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Wr 1011/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I GSK 1393/16 - Wyrok NSA z 2018-06-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

II FSK 25/18 - Wyrok NSA z 2018-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wr 323/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za 2014 r.

II FZ 342/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi
1   Następne >   +2   +5   9