Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 16/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-22

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r.

I SA/Ke 570/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-23

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w sprawie określenia wysokości poniesionej straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

II FZ 658/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

II FZ 555/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2014 r.

I SA/Gd 110/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-23

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

I SA/Rz 263/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II FZ 597/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FZ 599/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

III SA/Wa 3799/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym

II FZ 529/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.
1   Następne >   +2   6