Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 282/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Lu 109/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu uchyla zaskarżone postanowienie.