Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 904/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 240/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Rz 326/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-27

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w sprawie z ich skargi na tę decyzję

III SAB/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie

III SA/Kr 895/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego z 16 lipca 2008 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji

IV SA/Wa 815/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

Wniosek w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Rz 168/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-18

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian przebiegu granic

II SA/Rz 25/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-05

Wniosek w przedmiocie odrzucenia zarzutów do danych zawartych w operacie opisowo

II SA/Rz 722/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

III SA/Kr 581/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego znak. [...]
1   Następne >   3