Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 1093/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

III SAB/Kr 31/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-27

Wniosek B. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy

II SA/Sz 961/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości