Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

IV SA/Wa 293/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem , sygn. akt IV SA/WA 934/05

II SA/Gl 1177/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Bk 802/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

I OZ 225/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Ke 474/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-14

Wniosek w przedmiocie przywrócenia klasyfikacji gleboznawczej

II SA/Gl 721/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 721/10

I OZ 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie wniosku B. A. o przywrócenie terminu do wniesienie skargi na decyzje SKO w Szczecinie Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 163/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie , nr [...] w przedmioci...

I OZ 165/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów
1   Następne >   3