Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 434/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia z urzędu pomiarów, założenia aktualnej ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenia map