Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ol 980/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu granic gospodarstwa rolnego

II SA/Rz 1550/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-22

Wniosek K. P. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , Nr [...]

II SA/Bk 16/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Kr 31/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-22

Wniosek w przedmiocie ewidencji gruntów

IV SA/Po 840/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Go 410/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Go 410/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat na skutek wniosku R.P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

II SA/Lu 367/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SA/Wa 241/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   +2   4