Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Gl 985/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

III SA/Kr 1230/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-16

WSA w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu I. P. i B. P. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Ol 800/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bk 538/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania granicy ewidencyjnej