Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 1288/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej

I OZ 1252/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwolnienia z kosztów postępowania rozgraniczeniowego

I OZ 1253/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwolnienia z kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II GZ 299/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej

II SA/Go 586/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania