Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ke 617/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-13

Wniosek w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Ke 185/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Lu 289/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Kr 404/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Ol 839/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 234/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nierucho...

III SA/Łd 779/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania