Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

II SA/Bk 249/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ustalenie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia

III SAB/Po 7/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wycięcia drzew bez zezwolenia

II OZ 556/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji

II SA/Wr 35/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz transportu

II OZ 125/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia podstępowania administracyjnego w sprawie kary pieniężnej za wycięcie drzew bez zezwolenia

II SA/Gl 568/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Bk 426/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia i stwierdzenia, że zażalenie zostało wniesione z uchybieniem terminu

II SA/Go 666/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Gminy K. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy K.

II SA/Gl 1007/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi
1   Następne >   3