Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 214/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie wymierzenia kary za usunięcie drzewa

II SA/Wr 7/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

IV SA/Wa 11/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie nałożonej kary pieniężnej

II OZ 555/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

IV SA/Po 1349/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie opłaty podwyższonej

II SA/Ke 1085/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

II SA/Sz 1147/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

IV SA/Wa 1105/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zagospodarowania odpadów

II SA/Rz 31/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji
1   Następne >   +2   5