Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 3310/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 934/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 911/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

II OZ 367/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Kr 1286/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie usunięcia drzew

II SA/Ol 773/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia