Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Go 489/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

II SA/Ol 865/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

II SA/Wr 94/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia zgromadzonych odpadów

II SA/Rz 580/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-03-07

Wniosek w przedmiocie pojęcia działań w celu zapewnienia prowadzenia przeładunku towarów na rampie kolejowej zgodnie z wymogami ochrony środowiska

II SA/Wr 440/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew z terenu nieruchomości

II OZ 802/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej