Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 330/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-10

Wniosek w przedmiocie skreślenia ze studiów doktoranckich

I OZ 711/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych