Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 1794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego