Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 900/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie spraw studentów w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ke 113/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie studenta na inną uczelnię

I OZ 152/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku E.G. w przedmiocie stypendiów za II półrocze 2009 r.

II SA/Bd 685/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-04

Wniosek w przedmiocie skierowania na powtarzanie pierwszego roku studiów, ustalenia opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych, zgody na udział w zajęciach drugiego roku oraz indywidualny Program Studiów

II SA/Bk 105/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-14

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy wychowanków przedszkola

I OZ 65/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Rektora U. M. K. w T. , znak: [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Ol 96/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-07

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

III SA/Lu 158/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w L. nr [...] - w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 984/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-22

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Kr 98/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jej skargi na decyzję Rektora nr [...]
1   Następne >   3