Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 204/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego