Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 390/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Sz 471/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie warunków zabudowy