Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 845/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-31

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z zażalenia SKO w Gdańsku na postanowienie WSA w Gdańsku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 163/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości