Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 872/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 1983/06 - Wyrok NSA z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o warunkach zabudowy terenu

II OSK 521/07 - Wyrok NSA z 2008-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Z. G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II OZ 1078/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi M.

II OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...]. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania

II OZ 172/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 753/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 34/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
1   Następne >   2