Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 676/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 490/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 593/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OZ 880/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w odniesieniu do melioracji wodnych projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 1372/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12

Zażalenie na postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej

II OZ 589/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 789/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. G. na decyzje SKO w Skierniewicach nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1376/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 506/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy