Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 345/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie oku, nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 295/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu oku nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 461/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 392/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 362/09 - Wyrok NSA z 2010-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Toruniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 120/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , nr [...] w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu

II OZ 1135/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 428/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie zawieszenia postępowania po wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 359/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanaw...

II OZ 339/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   3