Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 533/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1085/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II OZ 1042/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi A. K. - B. na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 68/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia postęp...

II OZ 1307/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...

II OZ 1116/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 54/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1026/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OZ 1107/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej o ustaleniu warunków zabudowy
1   Następne >   2