Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 537/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi oku nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej

II OZ 463/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krośnie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji...

II OZ 898/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie oku nr [...] w przedmiocie warunków zabudo...

II OZ 1333/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie oku, znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 233/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 522/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 234/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego