Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 938/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1173.2012 w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 1143/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 166/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 310/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposob...

II OZ 175/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie , znak [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 237/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji

II OZ 241/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 385/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości działek

II OZ 44/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 26/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie oku, znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2