Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 118/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży znak SKO.433/42/2012 w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

II OZ 1011/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO znak [...] w przedmiocie opłaty planistycznej

II OZ 652/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 848/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gorzowie Wielkopolskim nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 934/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1044/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 409/14 o odmowie przywrócenia A.P. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Olsztynie z 8 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Ol 409/14 oddalającego skargę A.P. na postanowienie SKO w Olsztynie z [...] lutego 2014 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 547/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. , nr ...

II OZ 1068/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 575/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Słupsku nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia pos...

II OZ 633/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2