Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 338/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu znak: [...] w przedmiocie usunięcia odpadów

II OZ 60/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy posta...

II OZ 150/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koninie , Nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po...

II OZ 314/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 88/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie z 5 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 685/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi K.K. i Z.M. na decyzję SKO w Lublinie z [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 695/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Tarnobrzegu z dnia [...] grudnia 2014 . Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 632/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 780/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1732/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w G. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz na postanowienie SKO w G. , nr [...] w przedmiocie stwierd...

II OZ 1238/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   2