Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 27 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 616/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Sz 759/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-08

Wniosek Burmistrza Gminy o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr XLVIII/481/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodiczki, ciekiem wodnym 'Stary Zdrój', ...

II SA/Łd 60/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna

II SA/Gd 548/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym C. w gminie T.

II OZ 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku

II OZ 195/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Rz 1207/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu
1   Następne >   +2   +5   9