Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku

II OZ 195/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1082/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu lokalizacji celu publicznego

II OZ 693/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. nr [...] w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II OZ 690/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 1018/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 3240/14 - Wyrok NSA z 2016-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w L. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 1116/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjn...

II OZ 1321/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 1323/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu