Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1822/15 - Wyrok NSA z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji

II OZ 871/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy pod względem ochrony gruntów rolnych

II OZ 612/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 795/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na postanowienie SKO w G. sygn. akt ... w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II OZ 558/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 3 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Gd 357/16 o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Słupsku z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia kopii akt sprawy dotyczącej nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II OZ 631/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1136/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie warunków zabudowy

II OZ 976/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Z. Ł. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu z 23 lutego 2017 r. w sprawie II SA/Po 862/16

II OZ 1142/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1267/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   +2   4