Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego