Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 398/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi

II OZ 426/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy