Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 838/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Po 1026/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy;

II SA/Wr 115/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-14

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi B. w Gminie M.

II SA/Wr 582/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego