Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Łd 361/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Rz 775/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II SA/Gd 113/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

IV SA/Wa 3285/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-26

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 701/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1104/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1399/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gl 478/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.