Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 1252/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w[...] , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1254/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji