Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1271/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej