Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 115/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania