Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 99/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 541/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ochrony zwierząt

II OSK 277/13 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 123/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rekultywacji gruntów

IV SA/Wa 2915/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

Skarga I. z siedzibą w R. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Po 245/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekazania obowiązków związanych z prowadzeniem upraw leśnych i prawa do ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych

II OZ 519/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie czasowego odebrania psów
1   Następne >   3