Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 740/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku ponownego wprowadzenia roślinności leśnej

IV SA/Wa 266/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 950/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Weterynaryjnej - Inspekt...

IV SA/Wa 266/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 1232/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II OW 190/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

IV SA/Wa 1839/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1224/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych , nr [...] w przedmiocie wymierzenia opłaty za niezgodne z przepisami wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

IV SA/Wa 1840/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 624/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przekształcenia służebności na prawo własności działki dożywotniego użytkowania
1   Następne >   3